Wyniki I rundy POLMICRO 2020/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2020/SSE. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej