Enterobacterales

Zmiany taksonomiczne: Enterobacterales

Zgodnie z ostatnimi zmianami taksonomicznymi dokonano przekształcenia rzędu Enterobacteriales w rząd Enterobacterales ord. nov. Przedstawicieli dotychczasowej rodziny Enterobacteriaceae rozdzielono pomiędzy 7 rodzin na podstawie charakterystycznych dla nich konserwatywnych insercji/delecji (CSI – ang. conserved signature insertions/deletions) m.in. w białkach rybosomalnych i rdzeniowych.

Obecnie w skład rzędu Enterobacterales ord. nov. wchodzą rodziny:

  • Enterobacteriaceae
  • Erwiniaceae fam. nov.
  • Pectobacteriaceae fam. nov.
  • Yersiniaceae fam. nov.
  • Hafniaceae fam. nov.
  • Morganellaceae fam. nov.
  • Budviciaceae fam. nov.

Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.
[Pobierz tabelę]