Runda Pilotażowa/MIKOLOGIA Polmicro 2018

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki pilotażowej rundy sprawdzianu POLMICRO 2018/MIKOLOGIA. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.
Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej