Wielokierunkowa strategia zapobiegania rozprzestrzeniania się pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy, 2018

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Narodowy Program ochrony Antybiotyków dotyczącym Wielokierunkowej strategii zapobiegania rozprzestrzeniania się pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy

Tekst dokumentu