Aktualizacja danych laboratoriów

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się podsumowaniem programu POLMICRO 2019 prosimy o sprawdzenie aktualności danych Państwa laboratorium na naszej stronie internetowej, ponieważ są one niezbędne do wystawienia Świadectw i Zaświadczeń o uczestnictwie w POLMICRO 2019.

Aktualizacje danych prosimy przesyłać do 29 listopada na formularzu zgłoszeniowo-aktualizacyjnym, dostępnym pod adresem www.polmicro.edu.pl/pm/program-polmicro/formularze/ (pocztą, faxem lub skan mailem). Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.