Świadectwa i zaświadczenia POLMICRO 2019

Szanowni Państwo

W tym roku, inaczej niż dotychczas, świadectwa i zaświadczenia POLMICRO za rok 2019 będą dostępne na kontach Państwa laboratoriów. Obecnie finalizowane są prace nad zmianą systemu informatycznego COBJDM, który umożliwi podgląd i pobieranie dokumentów po zalogowaniu. Świadectwa będą Państwu sukcesywnie udostępniane najpóźniej do dnia 23.12.2019.

W następnej kolejności udostępniane będą zaświadczenia o uczestnictwie w POLMICRO 2019 dla laboratoriów, którym nie zostało przyznane świadectwo oraz uczestnikom programów POLMICRO/MIKOLOGIA i POLMICRO/SSE. Papierowe wersje dokumentów zostaną do Państwa wysłane pocztą na początku stycznia 2020.