Wyniki I rundy POLMICRO 2019/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO/SSE 2019. Po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej