Wyniki II i III rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej COBJDM dostępne są wyniki II i III rundy sprawdzianu POLMICRO 2020. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej