Wyniki II rundy POLMICRO/MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki II rundy POLMICRO/MIKOLOGIA 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej