Wyniki III rundy POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2022 – po zalogowaniu się na konto uczestnika, w zakładce Poprzednie sprawdziany, będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej