Wyniki wstępne I runda POLMICRO 2022

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2022.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2022/ Runda I po korekcie oraz wyjaśnienie do korekty.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Programie Badań Biegłości POLMICRO.