Wyniki wstępne POLMICRO 2021/I

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda I.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej