Wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne II i III rundy sprawdzianu POLMICRO 2020.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda II oraz SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda III. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników II i III rundy POLMICRO 2020 upływa 13 lipca.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej