Wyniki wstępne III rundy POLMICRO 2021

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne III rundy sprawdzianu POLMICRO 2021.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z Badań Biegłości POLMICRO 2021/ Runda III. Numer zestawu przesłanego do Państwa w danej rundzie znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników III rundy POLMICRO 2021 upływa 21 lipca.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej