Wyniki wstępne IV rundy POLMICRO 2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2020.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo sprawozdanie wstępne z Badań Biegłości POLMICRO 2020/ Runda IV dla zestawu 1 i 2. Numer przesłanego do Państwa zestawu znajduje się w zakładce Poprzednie sprawdziany w kolumnie Zestaw.

Przypominamy, że zgodnie z Programem Badania Biegłości POLMICRO uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyniku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się Sprawozdania wstępnego na stronie internetowej COBJDM.

Termin na przesłanie odwołań od wyników IV rundy POLMICRO 2020 upływa 20 października.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej