Wyniki POLMICRO 2021/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka dostępne są wyniki I rundy POLMICRO/SSE 2021. Po zalogowaniu, w zakładce Informacje, znajdą Państwo pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany mogą się Państwo zapoznać z oceną końcową.

Zaświadczenie za rok 2021 w formie pdf znajduje się w zakładce Świadectwa/Zaświadczenia.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej