Wyniki wstępne POLMICRO/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy sprawdzianu POLMICRO 2021/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z programu POLMICRO/SSE 2021 Runda I.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/SSE.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej