Wyniki wstępne POLMICRO 2023/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2023/M.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/I/M.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/MIKOLOGIA.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej