Wyniki wstępne POLMICRO 2023/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2023/SSE.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo SPRAWOZDANIE WSTĘPNE z rundy POLMICRO 2023/I/SSE.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/SSE.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej