Aktualności > Informacje bieżące
poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.
Informacje bieżące

2018-01-18

Runda VI Polmicro 2017

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki VI tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2018-01-10

Polmicro 2017

Szanowni Państwo!

Po podsumowaniu wyników programu POLMICRO 2017, z dniem 31 grudnia 2017 zostały przyznane Świadectwa POLMICRO 2017 (ważne do 31.12.2018). Świadectwa uzyskania pozytywnych wyników w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO przyznawane są laboratoriom uczestniczącym w programie, które uzyskały wyniki pozytywne we wszystkich rundach programu POLMICRO organizowanych w danym roku.

Wzory Świadectwa oraz Zaświadczenia wydawanie przez COBJDM obowiązujące w roku 2018 zamieszczone w menu POLMICRO - Program.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2018-01-03


Oświadczenie

Pragnę poinformować, że wystąpiłam do Ministra Zdrowia z prośba o przyjecie mojej rezygnacji z funkcji Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz2017-12-07

Runda V Polmicro 2017

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki V tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2017-12-06

Runda VI Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-11-29

Runda VI Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem edycji POLMICRO na 2017 rok rozpoczynamy ostatnią w tym roku szóstą rundę sprawdzianu POLMICRO 2017 - teoretyczną, która zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej w dniach 30 listopada od godz.13.00 do 5 grudnia 2017 do godz. 13.00.
Ankieta będzie dostępna dla laboratorium tylko jeden raz!
Limit czasowy na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, został ustalony na max. 120 minut.
Uczestnik po zalogowaniu i pobraniu ankiety z aktualnej edycji MUSI ROZPOCZĄĆ WYPEŁNIANIE ANKIETY, tj. odpowiedzieć na wszystkie pytania
Nie będzie możliwości powrotu do ankiety, jak również jej korekty.

W związku z przygotowywaniem danych do certyfikatów za rok 2017, prosimy o sprawdzenie poprawności danych Państwa laboratoriów na naszej stronie internetowej.
W przypadku zmiany jakichkolwiek danych należy przesłać Formularz Aktualizacyjny (faxem, mailem lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2017.
Przypominamy, że nie ma możliwości modyfikacji danych laboratorium na stronie internetowej z poziomu użytkownika. Po tym terminie prośby o zmianę treści certyfikatu za rok 2017 nie będą uwzględniane.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-11-21

Runda V Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-11-03

Polmicro 2017/IV

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki IV tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2017-10-26

V Runda Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, rozpoczęliśmy wysyłać do Państwa materiały do V rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2017.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-10-09

Runda IV Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-09-11

IV Runda Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do IV rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2017 (preparaty mikroskopowe), będą rozsyłane do Państwa w dniu 18 września 2017 roku.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-09-12

Polmicro 2017/III

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2017-07-12

Runda III Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-06-14

Polmicro 2017/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2017-06-05

Polmicro 2017/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2017. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2017-04-28

Warsztaty szkoleniowe. Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2017

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Szkoleniowe "Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej", które odbędą się w Zakopanem dniach 1-4 czerwca 2017
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Więcej szczegółów na stronie Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej

[ Program ]
[ Rejestracja ]2017-04-27

Runda II Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-04-12

Runda II Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Ze względu na opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej termin wypełnienia ankiety II rundy POLMICRO 2017 został przedłużony do 20.04.2017, godz. 12:00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-04-03

Runda II Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem Programu Badań Biegłości POLMICRO w kwietniu zostanie przeprowadzona II RUNDA POLMICRO 2017 praktyczna. Zaplanowana runda zawierać będzie trzy próbki kontrolne:
A, B, C wyłącznie do identyfikacji.

Obiekty badań będą rozsyłane w dniach 4-5 kwietnia 2017

Ankieta POLMICRO 2017/II RUNDA dostępna jest na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-03-30

Runda I Polmicro 2017

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2017. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-03-21

Runda I Polmicro 2017

Szanowni Państwo,
Zaplanowana na marzec I RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2017 praktyczna w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach:

27.03.2017 od godziny 10.00 - 30.03.2017 do godz. 12.00.

Ankieta POLMICRO 2017/I RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI SERWERA POLMICRO PROSIMY O NIEPOZOSTAWIANIE WYPEŁNIANIA ANKIETY NA OSTATNI DZIEŃ, ABY UNIKNĄĆ PROBLEMÓW Z PRZESŁANIEM PAŃSTWA ODPOWIEDZI

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2017-02-14

Polmicro

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi dokumentami dotyczącymi programu Badania Biegłości POLMICRO znajdującymi się w zakładce POLMICRO/Program2017-02-14

Polmicro 2016

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2016 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2016.2016-01-21

Polmicro 2015/VI

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki VI tury sprawdzianu Polmicro 2015. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2017-01-22

Polmicro 2017/SSE

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej informuje, że w roku 2017 nie będzie organizowana edycja Programu Badań Biegłości POLMICRO z zakresu diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego (Edycja SSE).

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz2017-01-15

Polmicro 2017

Szanowni Państwo

W związku z przygotowywaniem certyfikatów za rok 2016, prosimy o sprawdzenie poprawności danych Państwa laboratoriów na naszej stronie internetowej. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych należy przesłać Formularz Aktualizacyjny w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2017. Przypominamy, że nie ma możliwości modyfikacji danych laboratorium na stronie internetowej z poziomu użytkownika. Po tym terminie prośby o zmianę treści certyfikatu za rok 2016 nie będą uwzględniane.

Od roku 2017 informacje dotyczące przygotowywanych rund Sprawdzianu POLMICRO będą zamieszczane na stronie internetowej www.polmicro.edu.pl i rozsyłane drogą mailową na adresy kontaktowe wskazane w Formularzach Zgłoszeniowych i Aktualizacyjnych.
1 lutego 2017 zostanie przeprowadzona próba połączenia drogą mailową. W sytuacji nieotrzymania maila od COBJDM prosimy o kontakt telefoniczny.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-12-21

Rundy V i VI Polmicro 2016

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki V i VI rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2016-12-06

Runda VI Polmicro 2016

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-11-24

Runda VI Polmicro 2016

Szanowni Państwo
Zaplanowana na listopad VI RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2016 w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach 29.11.2016-01.12.2016.
Ankieta POLMICRO 2016/VI RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-11-24

Runda V Polmicro 2016

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki V rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-11-24

Runda IV Polmicro 2016

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki IV rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2016-10-24

V Runda Polmicro 2016

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do V rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2016 zostały wysłane do Państwa w dniu
24 października. Termin wypełnienia ankiety - 18 listopada 2016.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-10-11

Runda IV Polmicro 2016

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-09-09

IV Runda Polmicro 2016

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do IV rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2016 (preparaty mikroskopowe), będą rozsyłane do Państwa w dniach 19-21 września 2016 roku.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-08-29

WARSZTATY NAUKOWO-SZKOLENIOWE
"ZDROWIE PUBLICZNE - WYZWANIA I ZAGROŻENIA XXI WIEKU"

Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach naukowo-szkoleniowych pn. "ZDROWIE PUBLICZNE - WYZWANIA I ZAGROŻENIA XXI WIEKU" organizowanych przez przedstawicieli woj. mazowieckiego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Termin: 8 września 2016r., miejsce spotkania - NIZP-PZH, Warszawa, ul. Chocimska 24
Szczegółowe informacje: www.kidl.org.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI.2016-08-05

Runda III Polmicro 2016

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2016-07-08

Runda III Polmicro 2016

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki III rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-06-10

Runda II Polmicro 2016

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2016-06-10

Runda III POLMICRO 2016

Szanowni Państwo

W dniach 20-22 czerwca 2016 roku, będą rozsyłane pocztą kurierską próbki kontrolne do III rundy. Laboratoria powinny otrzymać próbki w ciagu 24 godzin.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-05-17

Polmicro 2016/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I rundy sprawdzianu Polmicro 2016. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2016-05-06

Polmicro 2016/II

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II rundy sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-04-06

Polmicro 2016

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, materiały do II rundy Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2016 (dwie próbki), będą rozsyłane do Państwa w dniach 11-13 kwietnia 2016 roku.

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I tury sprawdzianu POLMICRO 2016. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-03-29

Polmicro 2016/I

Szanowni Państwo
Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium, dostępna jest już Ankieta POLMICRO 2016/I Runda złożona z 6 zadań.
Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej. Każde z zadań zawiera od 1 do 3 pytań.
W każdym z zadań przedstawiono opis przypadku z uwzględnieniem wywiadu lekarskiego połączonego z badaniem podmiotowym i wyników badań analitycznych pomocnych w diagnozowaniu zakażenia oraz zdjęcia dotyczące interpretacji wstępnego etapu diagnostyki mikrobiologicznej.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-03-18

Polmicro 2016/I

Szanowni Państwo
Zaplanowana na marzec I RUNDA Programu Badań Biegłości POLMICRO 2016 w wersji elektronicznej, zostanie przeprowadzona w dniach 29.03.2016-01.04.2016.
Ankieta POLMICRO 2016/I RUNDA będzie dostępna na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2016-03-18

Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2016

Szanowni Państwo
Fundacja "Centrum Mikrobiologii Klinicznej" i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej zapraszają w dniach 12-15 maja 2016 na XII Warsztaty szkoleniowe "Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej" - hotel Mercure Kasprowy Zakopane.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Więcej szczegółów i rejestracja na stronie Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej2016-02-04

Polmicro

Szanowni Państwo
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi programu Badania Biegłości POLMICRO znajdującymi się w menu zakładka POLMICRO: Program Badania Biegłości POLMICRO
- Polityka Bezstronności
- Instrukcja Zasady prowadzenia Programu Badania Biegłości POLMICRO
- Harmonogram Programu Badania Biegłości POLMICRO
- Formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny
- Formularz rezygnacji/zawieszenia

Wszystkich uczestników Programu Badania Biegłości POLMICRO prosimy o pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego/aktualizacyjnego,
a następnie odesłanie wersji papierowej na adres Centralnego Ośrodka w terminie do 29 lutego 2016 roku.2016-01-22

Polmicro 2015

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2015 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2015.2016-01-21

Polmicro 2015/VI

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki VI tury sprawdzianu Polmicro 2015. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.