Wyniki wstępne – runda II i III

158 postów

Wyniki wstępne – runda II i III

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne II i III rundy POLMICRO 2024.

Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo:
Sprawozdanie Wstępne – runda 2024/II
Sprawozdanie Wstępne – runda 2024/III

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki POLMICRO 2024/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2024/M.
Sprawozdanie końcowe i pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu jest dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki POLMICRO 2024/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki I rundy sprawdzianu POLMICRO 2024/SSE.
Sprawozdanie końcowe i pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu jest dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konto uczestnika.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

II i III runda POLMICRO 2024

Szanowni Państwo

Informujemy, że 14 maja zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie DHL z obiektami badań II i III rundy POLMICRO 2024.

W ramach II rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 5 obiektów badań do identyfikacji.

W ramach III rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający 5 preparatów mikroskopowych (preparaty przez barwieniem należy utrwalić!).

Obiekty badań obu rund zostaną do Państwa wysłane wspólną przesyłką kurierską – wszystkie obiekty w jednej przesyłce.

Listy wstępne oraz formularze odpowiedzi będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Centralnego Ośrodka, po uprzednim zalogowaniu się przez Laboratorium.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2024/I/M

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2024/M. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo Sprawozdanie Wstępne z I rundy.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/MIKOLOGIA.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2024/I/SSE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2024/SSE. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo Sprawozdanie Wstępne z I rundy.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO/SSE.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Wyniki wstępne POLMICRO 2024/I

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki wstępne I rundy POLMICRO 2024. Po zalogowaniu w zakładce Informacje znajdą Państwo Sprawozdanie Wstępne z I rundy POLMICRO 2024.

Przypominamy, że kryteria oceny oraz zasady przyznawania punktów są opisane w Zasadach programu POLMICRO.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO/MIKOLOGIA 2024

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2024/MIKOLOGIA.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający pięć obiektów badań do identyfikacji.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO/SSE 2024

Szanowni Państwo

Informujemy, że 2 kwietnia zostaną wysłane do Państwa przesyłki kurierskie (DHL) z obiektami badań I rundy POLMICRO 2024/SSE.

W ramach rundy prześlemy Państwu zestaw zawierający trzy szczepy pochodzące z zakażeń przewodu pokarmowego. Zadaniem Państwa jest identyfikacja przesłanych izolatów zgodnie z zakresem wskazanym w zgłoszeniu do programu.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

I runda POLMICRO 2024

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem w marcu zostanie przeprowadzona I runda POLMICRO 2024 (dziesięć pytań jednokrotnego wyboru). Test będzie dostępny dla uczestników programu po zalogowaniu w dniach 18-26.03.2024 (do godz.12.00).

Sprawdzian jest dostępny dla uczestnika tylko raz, a po jego zakończeniu nie będzie możliwości zmiany udzielonych odpowiedzi.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej