Roczne Archiwa: R

32 postów

Wyniki wstępne POLMICRO 2019/VI

Szanowni Państwo

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki VI rundy sprawdzianu POLMICRO 2019. Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym. 

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Świadectwa i zaświadczenia POLMICRO 2019

Szanowni Państwo

W tym roku, inaczej niż dotychczas, świadectwa i zaświadczenia POLMICRO za rok 2019 będą dostępne na kontach Państwa laboratoriów. Obecnie finalizowane są prace nad zmianą systemu informatycznego COBJDM, który umożliwi podgląd i pobieranie dokumentów po zalogowaniu. Świadectwa będą Państwu sukcesywnie udostępniane najpóźniej do dnia 23.12.2019.

W następnej kolejności udostępniane będą zaświadczenia o uczestnictwie w POLMICRO 2019 dla laboratoriów, którym nie zostało przyznane świadectwo oraz uczestnikom programów POLMICRO/MIKOLOGIA i POLMICRO/SSE. Papierowe wersje dokumentów zostaną do Państwa wysłane pocztą na początku stycznia 2020.

Wyniki POLMICRO 2019/V

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki V rundy sprawdzianu Polmicro 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Aktualizacja danych laboratoriów

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się podsumowaniem programu POLMICRO 2019 prosimy o sprawdzenie aktualności danych Państwa laboratorium na naszej stronie internetowej, ponieważ są one niezbędne do wystawienia Świadectw i Zaświadczeń o uczestnictwie w POLMICRO 2019.

Aktualizacje danych prosimy przesyłać do 29 listopada na formularzu zgłoszeniowo-aktualizacyjnym, dostępnym pod adresem www.polmicro.edu.pl/pm/program-polmicro/formularze/ (pocztą, faxem lub skan mailem). Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.

VI RUNDA POLMICRO/2019

Szanowni Państwo                                                                                                                     

Zgodnie z harmonogramem edycji POLMICRO na 2019 rok rozpoczynamy ostatnią rundę sprawdzianu POLMICRO 2019 – edukacyjną

Runda zostanie przeprowadzona w wersji elektronicznej w dniach

25.11.2019 od godziny 10:00 – 29.11.2019 do godz. 12.00.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Jak co roku w dniach 18-24 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego pierwszy dzień jest także Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Hasło tegorocznego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach to:

Przyszłość antybiotyków zależy od nas wszystkich.

Tematem przewodnim tegorocznego, dwunastego już,  Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada), podobnie jak w ubiegłych latach, będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa, jak i profesjonalistów medycznych.

Więcej informacji i materiały edukacyjne na stronach:

http://antybiotyki.edu.pl/edwa/

http://antibiotic.ecdc.europa.eu/pl/informacje

www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week

Wyniki II rundy POLMICRO/MIKOLOGIA

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ośrodka są dostępne wyniki II rundy POLMICRO/MIKOLOGIA 2019. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu znajdą Państwo w zakładce Informacje pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w zakładce Poprzednie sprawdziany będą Państwo mogli zapoznać się z oceną nadesłanych przez siebie wyników.

Zespół Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej